این قالب

ایده پول ساز کسب و کار شماست

قالب حرفه ای یادگیری

مخصوص فروش آموزش

در حوزه های مختلف کسب و کار

14%

گواهینامه Advanced

0 دانشجو
۹۰,۰۰۰ تومان
17%

گواهینامه Pre Intermediate

0 دانشجو
۷۰,۰۰۰ تومان
16%

گواهینامه Intermediate

0 دانشجو
۷۵,۰۰۰ تومان

آمار ما در یک نگاه

نشان دهنده موفقیت

ما می باشد

دوره اموزشی

5
دوره آموزشی

دانشجو

8
دانشجو

زمان آموزش

69 ساعت
ساعت آموزش

جوایز

989
فارغ التحصیل

کتاب راهنمای بازاریابی

با این کتاب میتوانید بهترین بازریاب ایران شوید

نظر دانشجو های ما

بصورت تصویری با دانشجو های ما آشنا شوید

preloader